Starosta Krakowski wraz z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego zapraszają do wzięcia udziału w projekcie  „HALO, DOPŁACAMY” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 8 Oś Priorytetowa – Rynek Pracy, Działanie 8.2 – Aktywizacja zawodowa. Projekt jest realizowany od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia 290 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia mieszkańców powiatu krakowskiego.

W ramach projektu wszyscy uczestnicy będą objęci usługami pośrednictwa pracy oraz indywidualnie dedykowanymi usługami poradnictwa zawodowego.

Założone w projekcie działania skierowane są przede wszystkim na uzyskanie trwałego zatrudnienia poprzez subsydiowane zatrudnienie (prace interwencyjne wraz ze zwrotem kosztów dojazdu). Ponadto zostanie wykorzystany potencjał osób w wieku powyżej 30 roku życia do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej.

Wartością dodaną projektu będzie wsparcie małopolskich przedsiębiorców w odbudowie małopolskiego rynku pracy poprzez organizację subsydiowanego zatrudnienia (prac interwencyjnych) i możliwość otrzymywania refundacji przez pierwsze 6 m-cy zatrudnienia w wysokości ok. 1400 zł miesięcznie.  Wartość pozyskanych środków w trybie konkursowym wynosi 3 539 470,00 PLN (w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 3 329 470,00 zł).

Szczegółowe informacje na temat projektu wraz z drukami do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego pod bezpośrednim linkiem https://uppkrakow.praca.gov.pl/-/15692915-halo-doplacamy

W przypadku chęci udziału w projekcie prosimy o kontakt z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego telefonicznie pod nr tel. 500 126 064 lub 12 299 74 86, emailem: hd@uppkrakow.praca.gov.pl bądź osobiście w Biurze Projektu (ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, VIII p., pok. 801).

 

Plakat o treści: PROJEKT RPO 8.2. „HALO DOPŁACAMY”. Okres realizacji projektu: 01 czerwca 2021 – 31 grudnia 2022. Dla kogo? Osoby bezrobotne z terenu powiatu krakowskiego powyżej 30 roku życia należące do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby z niepełnosprawnościami; osoby powyżej 50 roku życia; osoby o niskich kwalifikacjach; osoby długotrwale bezrobotne; bezrobotne kobiety. Co zyskasz? Osobo bezrobotna: Stabilne zatrudnienie na okres min. 9 m-cy; Pośrednictwo pracy; Poradnictwo zawodowe; Zwrot kosztów dojazdu nawet do 150 zł miesięcznie. Pracodawco: Dobrego pracownika na minimum 9 m-cy; Wsparcie refundacyjne do 1400 zł na okres 6 miesięcy; Pomoc w doborze odpowiedniego kandydata. Jak skorzystać z projektu? Informacje na stronie www.uppkrakow.praca.gov.pl; tel. 500 126 064. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.