Powiat Krakowski wykonuje zadanie: Modernizacja i renowacja zabudowań dworskich na terenie Zespołu Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie na potrzeby poprawy jakości oferty edukacyjnej, integracyjnej i poprawy atrakcyjności oferty spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy Czernichów.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 4 494 786,22 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 547 676,02 zł.