Starosta krakowski Zarządzeniem Nr 171/2021 z dnia 3 września 2021 roku odwołał pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie krakowskim na terenie następujących gmin: Czernichów, Liszki oraz Igołomia-Wawrzeńczyce.

Pobierz zarządzenie w pliku pdf – tutaj