Starosta krakowski Zarządzeniem Nr 156/2021 z dnia 1 września 2021 roku ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie krakowskim na terenie gmin Czernichów, Liszki i Igołomia-Wawrzeńczyce.

Pobierz zarządzenie w pliku pdf – tutaj