Harmonogram posiedzeń Komisji Rady:

Komisja Rewizyjna – 27 września 2021, godz. 8.00
Komisja Budżetu i Rozwoju – 27 września 2021, godz. 14.00
Komisja Statutowo-Regulaminowa – 28 września 2021, godz. 8.00
Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej – 20 września 2021, godz. 10.30
Komisja Edukacji Publicznej – 28 września 2021,  godz. 15.30
Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – 28 września 2021, godz. 9.00
Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – 20 września 2021 , godz. 14.00
Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 27 września 2021, godz. 11.00
Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – 27 września 2021, godz. 13.00
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 15 września 2021, godz. 14.30

XXXIV sesja Rady Powiatu w Krakowie – 29 września 2021 o godz. 11:00

  1. Ochrona przed powodzią i suszą oraz środowisko wodne na terenie powiatu krakowskiego w 2020r.
  2. Informacja na temat realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krakowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025.
  3. Program współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.