Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi Amazonka,  Stowarzyszenie z myślą o mieszkańcach regionu „BYĆ SZCZĘŚLIWYM, Fundacja im. Brata Alberta – Warsztat Terapii Zajęciowej w Radwanowicach, Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo, Fundacja Mój Sen, Stowarzyszenie „OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE”,  Fundacja Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie złożyły wniosek w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn.:

Tańce w kręgu z elementami choreoterapii i muzykoterapii

Poprawa kondycji psychofizycznej osób z niepełnosprawnościami

Dogoterapia – by odbudować pewność siebie

Organizacja aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych poprzez udział w Dogoterapii

Poprawa kondycji po covidowej

Wzmacniamy nasze zdrowie przez aktywność

Aktywizacja uczestników zagrożonych konsekwencjami izolacji na skutek pandemii covid

Uznając celowość realizacji zadań publicznych przez ww. podmioty, na podstawie art.19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonych ofert w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 24.09.2021 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: kgrynda@powiat.krakow.pl