Starosta krakowski mając na uwadze zmiany sytuacji meteorologicznej i wskazań wodowskazów wód na posterunkach wodowskazowych zmienił Zarządzenie Nr 156/2021 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. Szczegóły dotyczące zmiany można znaleźć w Zarządzeniu nr 159/2021 – pobierz plik doc