Starosta Krakowski zaprasza mieszkańców powiatu krakowskiego 14 października 2021 (w najbliższy czwartek) po odbiór bezpłatnych sadzonek drzew takich jak: jabłonie, grusze, śliwki, czereśnie, jarząb pospolity oraz jabłoń rajska. Każdy z zainteresowanych może otrzymać maksymalnie dwie sadzonki (ilość drzewek ograniczona).

Drzewka będzie można odebrać:

  • od 9:30 przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie, Skawina, ul. Żwirki i Wigury 17
  • od 10:00 przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie, ul. Rynek 17 oraz przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie, os. Szkolne 8
  • od 12:00 przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka w Skale, ul. ks. St. Połetka 30 (UWAGA! Tu obowiązują zapisy – nr tel.: 12 389 03 10 lub 513 751 438)
  • od 13:00 przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach, ul. Ogrodowa 3

Zachęcamy do skorzystania z zaproszenia i przygarnięcia drzewka do domowego ogródka!