Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2022 r.”

Uchwała Nr 351/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 października 2021 r. – pobierz plik doc
Załącznik do Uchwały – ogłoszenie konkursu ofert – pobierz plik doc
Załącznik do ogłoszenia konkursu – oświadczenia – pobierz plik doc