Starostwo Powiatowe w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor Koordynator) dla inwestycji budowlanej dot. Przebudowa budynku “Siłowni” w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie wraz z adaptacją na gabinet weterynaryjny, wykorzystywany do celów edukacyjnych szkoły – III etap.

Wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela: p. Magdalena Kołda
tel.: 12 397 93 23 lub e-mail: mkolda@powiat.krakow.pl lub bir@powiat.krakow.pl

Więcej informacji – pobierz plik pdf, pobierz plik docx