13 października 2021 roku w Chochołowym Dworze w Jerzmanowicach odbyła się ósma Gala Wręczenia Nagród Powiatu Krakowskiego i Starosty Krakowskiego.
Nagrody Powiatu Krakowskiego otrzymali:

 • Krzysztof Aureliusz Łuczyński (kategoria: kultura)
 • Krzysztof Marchewczyk (kategoria: trener/działacz)
 • Igor Soja (kategoria: zawodnik – młody talent)
 • Igor Tarasek (kategoria: zawodnik – młody talent)
 • Inez Durlak (kategoria: zawodnik)
 • Magdalena Świerczyńska (kategoria: zawodnik)
 • Maciej Panaś (kategoria: zawodnik)
 • Dominik Kwinta (kategoria: zawodnik)

Nagrody Starosty Krakowskiego otrzymali:

 • Stowarzyszenie Scena Kultury Wokalnej “Śpiewanie bez granic” (kategoria: kultura i sztuka)
 • Towarzystwo Przyjaciół Kamienia (kategoria: kultura i sztuka)
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki (kategoria: ekologia i ochrona środowiska przyrody)
 • OSP Olszowice, Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowicach (kategoria: ochrona zdrowia)

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy ‼

Zaproszenie na uroczystość przyjął wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.
Powiat krakowski podczas uroczystości reprezentowali: starosta krakowski Wojciech Pałka, przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Piotr Goraj, wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk, członkowie Zarządu: Wanda Kułaj i Tadeusz Nabagło, wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Alicja Wójcik i Marek Piekara oraz radni powiatu krakowskiego: Romana Maziej-Niewczas, Katarzyna Stadnik, Krzysztof Gębala, Wojciech Karwat, Beata Bartoszek, Janina Grela, Włodzimierz Tochowicz, Rafał Szczypczyk, Jarosław Raźny i Leszek Dolny.

Foto: Krzysztof Kamiński / Starostwo Powiatowe w Krakowie