Harmonogram posiedzeń Komisji Rady:

Komisja Rewizyjna – 26 października 2021, godz. 8.00
Komisja Budżetu i Rozwoju – 25 października 2021, godz. 13.30
Komisja Statutowo-Regulaminowa – 20 października 2021, godz. 8.15
Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej – 18 października 2021, godz. 14.00
Komisja Edukacji Publicznej – 26 października 2021,  godz. 14.00
Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – 20 października 2021, godz. 9.30
Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – 25 października 2021 , godz. 11.00
Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 26 października 2021, godz. 11.00 (wspólne posiedzenie z Komisją Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu)
Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – 26 października 2021, godz. 11.00 (wspólne posiedzenie z Komisją Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 18 października 2021, godz. 11.00

XXXV sesja Rady Powiatu w Krakowie – 27 października 2021 o godz. 11:00

Sesja dotycząca edukacji w powiecie krakowskim.