Zarząd Powiatu w Krakowie powołał skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2022 r.” oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.