Informacja o wynikach oceny wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych przeprowadzonej przez Komisję Stypendialną ds. stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0020/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II”  z dnia 20.10.2021 r. – pobierz plik doc

Informacja o wynikach oceny wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych przeprowadzonej przez Komisję Stypendialną ds. stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0019/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Skawinie II”  z dnia 20.10.2021 r. – pobierz plik doc

Informacja o wynikach oceny wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych przeprowadzonej przez Komisję Stypendialną ds. stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach”  z dnia 20.10.2021 r. – pobierz plik doc