Na posiedzeniu w dniu 28.09.2021 r. Komisja Stypendialna ds. stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0020/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” przyznała stypendia następującym uczniom/uczennicom:

Lp.  Unikalny numer wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych Kwota stypendium przewidziana do wypłaty brutto
1 1/RCKU/ZDOLNI/2021 2500,00 zł (250 zł/mies. x 10 miesięcy)
2 5/RCKU/ZDOLNI/2021 2500,00 zł (250 zł/mies. x 10 miesięcy)
3 16/RCKU/ZDOLNI/2021 2500,00 zł (250 zł/mies. x 10 miesięcy)
4 11/RCKU/ZDOLNI/2021 2500,00 zł (250 zł/mies. x 10 miesięcy)
5 15/RCKU/ZDOLNI/2021 2500,00 zł (250 zł/mies. x 10 miesięcy)
6 12/RCKU/ZDOLNI/2021 2500,00 zł (250 zł/mies. x 10 miesięcy)
7 8/RCKU/ZDOLNI/2021 2500,00 zł (250 zł/mies. x 10 miesięcy)
8 6/RCKU/ZDOLNI/2021 2500,00 zł (250 zł/mies. x 10 miesięcy)
9 13/RCKU/ZDOLNI/2021 2500,00 zł (250 zł/mies. x 10 miesięcy)
10 10/RCKU/ZDOLNI/2021 2500,00 zł (250 zł/mies. x 10 miesięcy)
11 14/RCKU/ZDOLNI/2021 2500,00 zł (250 zł/mies. x 10 miesięcy)
12 9/RCKU/ZDOLNI/2021 2500,00 zł (250 zł/mies. x 10 miesięcy)
13 4/RCKU/ZDOLNI/2021 2500,00 zł (250 zł/mies. x 10 miesięcy)
14 3/RCKU/ZDOLNI/2021 2500,00 zł (250 zł/mies. x 10 miesięcy)

 

Lista uczniów/uczennic skierowanych na listę rezerwową:

Lp.  Unikalny numer wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych
1 17/RCKU/ZDOLNI/2021
2 7/RCKU/ZDOLNI/2021
3 2/RCKU/ZDOLNI/2021