Starostwo Powiatowe w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej – Dostawa pierwszego wyposażenia do przebudowanego budynku starej Wozowni ,,Lamus’’ w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

Zapytanie cenowe – rzutnik – pobierz plik pdf lub docx
Zapytanie cenowe – krzesła – pobierz plik pdf lub docx
Zapytanie cenowe – stół konferencyjny – pobierz plik pdf lub docx
Zapytanie cenowe – szafa – pobierz plik pdf lub docx
Zapytanie cenowe – witryna – pobierz plik pdf lub docx

Wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela: p. Jarosław Wierzba
tel.: 12 397 93 23 lub e-mail: jwierzba@powiat.krakow.pl lub bir@powiat.krakow.pl