W środę, 27 października 2021 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100 odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Edukacja w powiecie krakowskim
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2021 – 2030 przyjętej Uchwałą Nr XXVI/303/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2021
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego za rok 2021
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wielka Wieś
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na zadanie pn. “Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Obwodnicy Liszek w ciągu DW780 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi z dnia 28 sierpnia 2021r. organowi właściwemu
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 października 2021 r. na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego
 13. Wnioski i oświadczenia radnych
 14. Sprawy bieżące
 15. Zamknięcie obrad