Harmonogram posiedzeń Komisji Rady:

Komisja Rewizyjna – 23 listopada 2021.r, godz. 08.00
Komisja Budżetu i Rozwoju – 22 listopada 2021 r. godz. 14.00
Komisja Statutowo-Regulaminowa – 9 listopada 2021 r. godz.10.00, 23 listopada 2021 r. godz. 10.00
Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej – 15 listopada 2021 r. godz. 12.30
Komisja Edukacji Publicznej – 16 listopada 2021 r. godz. 13.00
Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – 23 listopada 2021 r. godz. 13.00
Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – 19 listopada 2021.r, godz. 11.00
Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 22 listopada 2021.r, godz. 13.00
Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – 23 listopada 2021.r, godz. 11.00
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 22 listopada 2021.r, godz. 11.00

XXXVI Sesja Rady Powiatu w Krakowie – 24 listopada 2021 r. o godz. 11.00

Tematyka sesji:

  1. Stan przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu krakowskiego – informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
  2. Plan pracy Rady Powiatu w Krakowie na rok 2022.