Zakończyła się XXXVI sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja w związku z aktualną sytuacją epidemiczną odbyła się w trybie zdalnym.

Sesja rozpoczęła się od zapoznania radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie – prezentacje przedstawił Starosta Krakowski Wojciech Pałka. Głównym tematem sesji było omówienie stanu przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu krakowskiego. Sprawozdanie na ten temat przedstawiała dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Gabriela Więcek-Kroczek.

Kolejnymi punktami sesji były głosowania nad szeregiem uchwał:

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2021 – 2030 przyjętej Uchwałą Nr XXVI/303/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
 • w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2021
 • w sprawie przyjęcia Programu pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim na lata 2022-2026”
 • w sprawie zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2021 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim
 • w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Krakowskim na lata 2022-2024
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
 • w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2022r.
 • w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej, drogi powiatowej zlokalizowanej w miejscowości Skawina – odcinek.3,3.km
 • w sprawie diet radnych Rady Powiatu w Krakowie
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Krakowskiego
 • w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Krakowie na 2022 r.

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.