Bener VI Forum NGO Powiatu Krakowskiego

VI Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Krakowskiego to wyjątkowe spotkanie przedstawicieli sektora samorządowego i pozarządowego powiatu krakowskiego.

W powiecie krakowskim realizowanych jest wiele różnorodnych inicjatyw społecznych. Nasza siła tkwi w różnorodności i we współpracy! Jak w kalejdoskopie, tworzymy wspólnie interesujący obraz aktywności społecznej. Forum będzie okazją do poznania inspirujących rozwiązań, wymiany doświadczeń i zaplanowania przyszłej współpracy.

Zapraszamy!

Udział w Forum jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc jest ograniczona (max 100 osób).
Informujemy, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc z każdej organizacji mogą się zgłosić maksymalnie 2 osoby – pozostałe będą wpisywane na listę rezerwową.
Formularze zgłoszeniowe będą aktywne do 13.11.2021 r.
Dodatkowe informacje/kontakt: 12-397-93-13, ngo@powiat.krakow.pl

Organizatorem Forum jest Starostwo Powiatowe w Krakowie we współpracy z Fundacją Laboratorium Inspiracji Społecznych i Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim.