Zarząd Powiatu w Krakowie dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2022 r.”
W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert wybrano ofertę Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”.

Uchwała Nr 409/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 listopada 2021 roku – plik doc.