Na terenie Dworu w Tomaszowicach odbyło się VI Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Krakowskiego pn.: “Kalejdoskop działań”. W ramach forum uczestnicy zapoznali się z zasadami współpracy NGO’sów z samorządem – wystąpienie Małgorzaty Zięć, dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz wysłuchali wykładów: dr hab. Piotra Nowaka, prof. UJ z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (“Kondycja organizacji pozarządowych – nowa rzeczywistość”) Krzysztofa Wołosa, wójta gminy Wielka Wieś (“Wpływ organizacji pozarządowych na rozwój lokalny”), Anny Styszko, prezes Fundacji Laboratorium Inspiracji Społecznych (“Skuteczna aktywizacja społeczności lokalnej – innowacje społeczne”), Mariusza Zielińskiego, przewodniczącego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim (“Działania społeczne w budowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców”) oraz Karoliny Boby, specjalistki rozwoju obszarów wiejskich z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie/oddział w Krakowie (“Nowe idee w rozwoju lokalnym – Smart Villages”).
 
Po przerwie kawowej odbyła się “Sesja inspiracji – Kalejdoskop Rozwiązań”, w ramach której odbyła się dyskusja w trzech obszarach:
  • Jak dbać o dziedzictwo lokalne – projekty z zakresu kultury i tradycji
  • Jak wzmacniać sąsiedzkie relacje – projekty z zakresu aktywizacji społecznej
  • Jak wyjść poza schemat – projekty oparte o innowacje społeczne
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę na terenie powiatu krakowskiego, przedstawiciele samorządu, członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim. Samorząd Powiatu Krakowskiego reprezentowali: starosta krakowski Wojciech Pałka, przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Piotr Goraj, członek Zarządu Powiatu Tadeusz Nabagło oraz radni Rady Powiatu w Krakowie: Romana Maziej-Niewczas, Katarzyna Stadnik, Krzysztof Gębala i Konrad Szymacha. W przerwie podczas wykładów radny Szymacha odebrał z rąk starosty Pałki oraz przewodniczącego Goraja gratulacje z okazji 20-lecia działalności charytatywnej i społecznej.
 
Organizatorami Forum byli Starostwo Powiatowe w Krakowie, Fundacja Laboratorium Inspiracji Społecznych oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Krakowie.