Starostwo Powiatowe w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę rzutnika do przebudowanego budynku starej Wozowni ,,Lamus’’ w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

Zapytanie cenowe – pobierz plik docx lub pdf

Wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela pan Jarosław Wierzba

tel.: 12 397 93 23 lub e-mail: jwierzba@powiat.krakow.pl lub bir@powiat.krakow.pl