W środę, 24 listopada 2021 r. o godz. 11.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXVI sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Stan przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu krakowskiego – informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2021 – 2030 przyjętej Uchwałą Nr XXVI/303/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2021
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim na lata 2022-2026”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2021 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Krakowskim na lata 2022-2024
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2022r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej, drogi powiatowej zlokalizowanej w miejscowości Skawina – odcinek.3,3.km
 14. Podjęcie uchwały w sprawie diet radnych Rady Powiatu w Krakowie
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Krakowskiego
 16. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Krakowie na 2022 r.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych
 18. Sprawy bieżące
 19. Zamknięcie obrad