Dzień 7 styczeń 2022 r. (PIĄTEK) jest dniem wolnym od pracy, w zamian za dzień 1 stycznia 2022 r. (sobota) w Starostwie Powiatowym w Krakowie  i  jego Filiach w Krzeszowicach, w Skawinie i w Węgrzcach.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 254/2021 Starosty Krakowskiego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie dni wolnych od pracy oraz zasad określania harmonogramów czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Krakowie w 2022 r.