Zgodnie z §3 ust. 20 uchwały nr XXXIII/373/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska – „Powiat bez smogu” przedstawiamy dane na temat realizacji programu:

  1. Wysokość przyznanych w 2021 roku dotacji: 198 000 zł
  2. Liczba złożonych wniosków: 116
  3. Liczba wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych: 41
  4. Liczba pozytywnie zrealizowanych wniosków, zamieszczonych na liście rankingowej: 75