Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. od godz. 12:50 dnia 31.12.2021 do godz. 09:00 dnia 02.01.2022

Obszar: zlewnie: Skawy, Skawinki, Raby, Uszwicy, Dunajca, Popradu oraz Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz piętrzeniem wody przez zjawiska lodowe wystąpią wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, punktowo z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W miejscu powstania zatorów lodowych zjawisko może mieć charakter gwałtowny.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.