Szukasz pracy? Nie masz doświadczenia? Opłacimy szkolenie zawodowe wybrane przez Ciebie i pomożemy bezpłatnie znaleźć wymarzoną pracę! Weź udział w projekcie „Proaktywni z POWER-em!” W Krakowie ruszył nabór do VI edycji projektu „Proaktywni z POWER-em!”, stanowiącego wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia. Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROKATYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników spośród mieszkańców Krakowa oraz powiatu krakowskiego, wielickiego, proszowickiego, olkuskiego, miechowskiego, myślenickiego. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Krakowie. Udział w projekcie „Proaktywni z POWER-em!” jest całkowicie BEZPŁATNY.   Celem projektu jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo – edukacyjna osób młodych do 29 roku życia biernych zawodowo w tym w szczególności z kat. NEET, imigrantów i reemigrantów, uczących się lub pracujących na terenie miasta Krakowa.  Dlaczego warto skorzystać? •	Dzięki udziałowi w projekcie masz możliwość odbycia płatnego stażu i otrzymania zatrudnienia po jego zakończeniu, •	Możesz wybrać interesujące Cię szkolenie – dokładnie takie na jakim Ci zależy, •	W ramach projektu weźmiesz udział w warsztatach uczących technik autoprezentacji oraz otrzymasz profesjonalne wsparcie stylisty, •	Pomożemy Ci przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne i nauczymy aktywnie poszukiwać pracy, •	Otrzymasz wsparcie osobistego doradcy zawodowego, •	Jeżeli wyrazisz potrzebę spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, terapeutą lub coachem – zorganizujemy to dla Ciebie, •	Zaoferujemy Ci zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji, doświadczenia zawodowego poprzez bony szkoleniowe, na zatrudnienie oraz na zasiedlenie. Zgłoś się do nas jeżeli: 	Jesteś osobą w wieku 18-29 lat, 	Mieszkasz na terenie miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego, wielickiego, wadowickiego, proszowickiego, olkuskiego, miechowskiego, myślenickiego, 	Jesteś osobą bierną zawodowo i spełniasz przynajmniej JEDEN z poniższych warunków: o	zamieszkujesz obszary wiejskie (poza ZIT) o	jesteś rodzicem powracającym na rynek pracy o	jesteś osobą z niepełnosprawnościami 	Jesteś imigrantem, reemigrantem i należysz co najmniej JEDNEJ z grup: o	jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, o	jesteś osobą pracującą Projekt „Proaktywni z POWER-em” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są na stronie https://fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja/.  Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: Telefonicznie: 579 517 630, 533 446 405 mailowo: rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl