Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o. zaprasza do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. ”Złap za STER!”

Uczestnicy projektu otrzymają

  • bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej
  • wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 6 miesięcy
  • szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „Złap za STER!” skierowany jest do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie Małopolski i znajdujących się w jednej z poniższej sytuacji:

  • które utraciły zatrudnienie z przyczyn dot. zakładu pracy  w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
  • które otrzymały wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!

Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej http://zlapzaster.inbit.pl/zglos-sie-2/

Projekt realizuje InBIT sp. z o.o.

dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
12 626 01 50 / 12 617 18 91,  e-mail: zlapzaster@inbit.pl
oraz w Biurze Projektu:  Plac gen. Władysława Sikorskiego 2, 31-115 Kraków

Baner