W sobotni wieczór, 27 listopada, w siedzibie OSP w Cianowicach miało miejsce spotkanie andrzejkowe KGW Owczary, KGW „Przyjaciele Brzozówki” w Brzozówce oraz KGW Cianowice, którym Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki podsumowywało projekt „Koła Gospodyń Wiejskich – odnajdywanie tradycji”.

Realizowane przez Stowarzyszenie zadanie polegało na odtworzeniu, na postawie kwerendy przeprowadzonej w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Izby Regionalnej w Zielonkach, wzoru tradycyjnego białego haftu angielskiego z przełomu XIX i XX wieku typowego dla obszaru dzisiejszej gminy Zielonki. Następnie, na postawie zachowanych egzemplarzy strojów krakowskich Krakowiaków Zachodnich, zamówiono w profesjonalnej pracowni krawieckiej specjalizującej się w szyciu ubiorów ludowych polskich grup etnograficznych damskie bluzki krakowskie zdobione tym właśnie haftem. Bluzki wykonane zgodnie z lokalnym wzornictwem folklorystycznym trafiły do członkiń Kół biorących udział w projekcie – dzięki temu Panie, które chętnie zakładają odświętny strój krakowski na różnego rodzaju uroczystości państwowe i religijne oraz wydarzenia kulturalne, będą miały możliwość promowania piękna historycznego stroju krakowskiego „od Zielonek” na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Pierwszą sposobnością do zaprezentowania szerszemu gronu odbiorców nowego elementu ubioru stała się właśnie impreza zorganizowana z okazji Andrzejek.

W spotkaniu w Cianowicach wzięli udział przedstawiciele powiatu krakowskiego: członek Zarządu Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, radni powiatowi Grzegorz Małodobry, Piotr Opalski i Adam Ślusarczyk oraz sekretarz powiatu Mirosław Golanko.

Andrzejkowy wieczór pozwolił zaproszonym gościom spróbować regionalnej kuchni małopolskiej. Cianowickie gospodynie na czele z przewodniczącą Koła Katarzyną Bastą przyrządziły na tę okazję typowe dla wsi podkrakowskiej smakowite dania gorące i desery. Podziękowania za przepyszny poczęstunek przygotowany w oparciu o tradycyjne receptury naszych mam czy babć należą się także Paniom z Owczar i Brzozówki, którymi to KGW kierują odpowiednio Zofia Maj oraz Magdalena Krztoń.

Spotkanie dało możliwość posłuchania o zwyczaju noszenia stroju krakowskiego, który w gminie Zielonki przeżywa swój renesans dzięki działalności Izby Regionalnej funkcjonującej przy gminnej bibliotece publicznej. Opowiedział o tym dyrektor zieloneckiej biblioteki Mariusz Zieliński, który pełni też funkcję Przewodniczącego Gminnego Zespołu ds. Opieki nad Zabytkami i Dziedzictwem Kulturowym.

Atmosferę biesiadną dało się utrzymać dzięki lokalnym przyśpiewkom ludowym, zebranym w specjalnie przygotowanym śpiewniku. Każdy uczestnik spotkania mógł pochwalić się swoimi zdolnościami wokalnymi.

Projekt „Koła Gospodyń Wiejskich – odnajdywanie tradycji” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

Natalia Janisz