Powiat krakowski otrzymał dotację celową w wysokości 56 277,60 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

Dzięki dotacji nowe laptopy i interaktywny monitor dotykowy trafiły do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach, tablica interaktywna z projektorem -ultrakrótkoogniskowym i zestaw nagłośnienia zakupiono dla  Branżowej Szkoły I stopnia w Skawinie w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie,  natomiast narzędzia i oprogramowanie do terapii procesów komunikacji dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji AAC zakupiono dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 5 w Skawinie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Poczty Polskiej w Skawinie.

Ogólna kwota zadania to 70 347 zł w tym kwota dofinansowania to 56 277,60 zł a wkład własny  Powiatu 14 069,40 zł.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli.