Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2022 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Uchwała nr 33/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 4 lutego 2022 roku – pobierz plik doc
Załącznik do uchwały – Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  – pobierz plik doc
Zestawienie dokumentów księgowych – pobierz plik doc

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

  • złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem systemu Witkac.pl, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://witkac.pl/ w terminie do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 15:00.
  • wydrukowanie oferty wygenerowanej w systemie Witkac.pl i jej podpisanie przez osoby upoważnione oraz dostarczenie (wraz z załącznikami) w terminie do dnia 3 marca 2022 r. do godz. 15:30 do siedziby Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków.

Rozpatrywane będą tylko oferty złożone za pośrednictwem systemu Witkac.pl.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–15:30 pod numerem tel. 12-397-94-06, lub e-mail: os@powiat.krakow.pl