Powiat Krakowski przystąpił do programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” i wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie do jego realizacji. Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Moduł I programu – pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON w formie świadczenia na sfinansowanie Beneficjentom programu, wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Osoby zamieszkałe na terenie gmin powiatu krakowskiego tj. Czernichów, Igołomia – Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice – Przeginia, Kocmyrzów – Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skała, Skawina, Sułoszowa, Słomniki, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki, wnioski o udzielenie dofinansowania w ramach Modułu I mogą składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków pok. 11.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie https://pcpr.powiat.krakow.pl/uchodzcy/ .

Osoby zainteresowane mogą także uzyskać informacje pod nr telefonu: 12 3979570, 12 3979574 lub 12 3979564 w godzinach: poniedziałek 9.00-17.00 od wtorku do piątku 7.30-15.30.

Logo: "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością"