Zarządu Powiatu w Krakowie uprzejmie informuje, że rozpoczęcie procedury naboru wniosków w ramach programu „Powiat bez smogu” nastąpi 4 maja 2022 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków i przypominamy, że jedyną ścieżką złożenia wniosku jest platforma ePUAP.

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 250 000 zł, a maksymalna wysokość dotacji to 4 000 zł. Dotacje przeznaczone są na zakup i montaż nowego źródła ciepła, takiego jak: kocioł gazowy, piec zasilany prądem elektrycznym, instalacja solarna z kolektorami słonecznymi lub pompa ciepła. Preferowane będą inwestycje powiązane z demontażem kotła na paliwo stałe.

Nabór wniosków trwać będzie od 4 maja 2022 r. do osiągnięcia 150% środków przewidzianych na udzielenie dotacji, jednak nie dłużej niż 30 dni, tj. do dnia 2 czerwca 2022 r.

W przypadku wątpliwości dotyczących warunków uczestnictwa w programie lub sposobu wypełnienia i złożenia wniosku zachęcamy do zadawania pytań (drogą mailową: os@powiat.krakow.pl lub telefonicznie 12 39 79 408). W następnym tygodniu przekażemy szczegółowe odpowiedzi na wszystkie zebrane od Państwa pytania i wyjaśnimy zgłaszane wątpliwości dotyczące realizacji programu.

Szczegółowe informacje na temat projektu wraz z drukami do pobrania zamieszczamy poniżej.

Załączniki:

Uchwała Rady Powiatu – pobierz plik pdf
Uchwała Zarządu Powiatu w Krakowie – pobierz plik pdf
Ulotka – pobierz plik jpg  lub  pdf
Wniosek – pobierz plik docx
Instrukcja – pobierz plik docx
Oświadczenie właściciel – pobierz plik docx
Oświadczenie współwłaściciel – pobierz plik docx

Powiat bez smogu - 4 maja rusza nabór do drugiej edycji programu. Założenia programu - dla osób fizycznych, lokale mieszkalne, środki z budżetu Powiatu Krakowskiego, składanie wniosków przez ePUAP, dotacja do 4000 zł. na kocioł gazowy, piec elektryczny, instalację solarną lub pompę ciepła, dotację można łączyć z innymi dofinansowaniami. Informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej www.powiat.krakow.pl tel 12-397-94-08