Zarząd Powiatu w Krakowie dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2022 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała Nr 109/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2022 r. – do pobrania
Załącznik nr 1 do uchwały – do pobrania
Załącznik nr 2 do uchwały – do pobrania