Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 40
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 00:00 dnia 21.05.2022 do godz. 08:00 dnia 21.05.2022
Obszar: Zlewnie: Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (małopolskie, podkarpackie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 55%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).