– Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie plastycznym pn. „Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!”. Na laureatów oraz osoby wyróżnione czekają atrakcyjne nagrody! – zachęca wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
Konkurs ma na celu pokazanie talentów młodych ludzi, budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwienie im integracji i pozytywnego przyjęcia w naszym kraju.
Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 4 do 15 lat, które przybyły do Polski w wyniku wybuchu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy.
Zadaniem uczestników będzie samodzielne wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej odzwierciedlającej tytuł konkursu: „Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!”.
Prace prosimy przesyłać na e-mail: konkursukraina@muw.pl lub pocztą tradycyjną na adres naszego Urzędu: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, koniecznie z dopiskiem na kopercie: „Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!”.
Na maile i listy czekamy do 3 czerwca 2022 r. Lista laureatów zostanie opublikowana na naszej stronie do 9 czerwca 2022 r.
Konkurs organizowany jest przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP3 Kraków. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Regulamin konkursu (PL/UA):

https://powiat.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/05/Regulamin-Konkursu.pdf

https://powiat.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/05/ПОЛОЖЕННЯ-МИСТЕЦЬКОГО-КОНКУРСУ.pdf

Metryczka pracy (PL/UA):

https://powiat.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/05/Zał.-nr-1-metryczka-pracy.pdf

https://powiat.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/05/Додаток-1-Бланк-заявки-на-участь-у-конкурсі.pdf

Zgoda na udostępnienie wizerunku (PL/UA):

https://powiat.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/05/Zał._-nr_2_do_Regulaminu_ZGODA_NA_UDOSTĘPNIANIE_WIZERUNKU-wraz-z-klauzulą-informacyjną-1.pdf

https://powiat.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/05/Додаток-2-ГОДА-НА-ОБРОБКУ-ПЕРСОНАЛЬНИХ-ДАНИХ-.pdf