Zapraszamy uczniów/uczennice Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach do udziału w rekrutacji na płatne staże zawodowe organizowane w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach:
http://zspkrzeszowice.pl/2022/05/24/rekrutacja-na-platne-staze-zawodowe-w-ramach-projektu-nr-rpmp-10-02-02-12-0021-19-centrum-kompetencji-zawodowych-w-zespole-szkol-ponadgimnazjalnych-w-krzeszowicach/