Zapraszamy uczniów/uczennice Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie do udziału w rekrutacji na płatne staże zawodowe organizowane w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0019/19„Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie:

https://zste-skawina.edu.pl/rekrutacja-na-staze-zawodowe-w-ramach-projektu-pn-centrum-kompetencji-zawodowych-w-zespole-szkol-techniczno-ekonomicznych-w-skawinie-ii/