Zapraszamy uczniów/uczennice Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie do udziału w rekrutacji na płatne staże zawodowe organizowane w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0020/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie:

http://czernichow.edu.pl/aktualnosci/rekrutacja-na-platne-staze-zawodowe-2022r/

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie:

https://zspgiebultow.edupage.org/news/#664