Fundacja Małopolskie Centrum Hipoterapii „Zagroda Możliwości” oraz Stowarzyszenie Rozwoju Osobistego SEED złożyły wnioski w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn.:

Sportowy piknik rodzinny z koniem w tle – pobierz plik pdf

Studenci-Liderzy poznają Powiat Krakowski – pobierz plik pdf

Uznając celowość realizacji zadań publicznych przez ww. podmioty, na podstawie art.19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonych ofert w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 11.05.2022 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
e-mail: mjarema@powiat.krakow.pl