Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci wicewojewody Małopolskiego Józefa Leśniaka.

 

Józef Leśniak urodził się 6 marca 1968 roku w Limanowej.

Był absolwentem Université Nancy 2 (kierunek: literatura współczesna) oraz Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych – Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek: politologia). Ukończył także studia podyplomowe typu MBA „Zarządzanie gospodarką europejską” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Swoją ścieżkę zawodową rozpoczął od pracy w Wydziale ds. Edukacji, Młodzieży i Sportu merostwa Villers-les-Nancy. Był tłumaczem języka polskiego m.in. w Radzie Departamentalnej regionu Meurthe-et-Moselle, stażystą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz pracował w Agencji Rynku Rolnego. W latach 1998-2015 związany był z firmami międzynarodowymi, w których pełnił m.in. funkcje dyrektora ds. kontroli i zarządzania nieruchomościami (Auchan Polska Sp. z o.o. – Immochan) i dyrektora ds. rozwoju i strategii (Dories Aria Sp. z o.o.).

W latach 2010-2015 zasiadał w Radzie Powiatu Nowosądeckiego.

Był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji (2015-2019). Pełnił funkcje: wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, członka Komisji Finansów Publicznych i Komisji Infrastruktury oraz wiceprzewodniczącego Polskiej Sekcji Zgromadzenia Parlamentarnego Frankofonii.

Podczas VIII kadencji Sejmu, równolegle do pracy parlamentarnej w Polsce, był członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu. Reprezentował Państwo Polskie w pracach Komisji ds. Politycznych i Demokracji.

5 grudnia 2019 roku objął stanowisko II wicewojewody małopolskiego.

 

Najbliższej rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia.