Powiat Krakowski przystąpił do programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” i wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie do jego realizacji.

Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:
https://pcpr.powiat.krakow.pl/uchodzcy/

Tabliczka - dofinansowano ze środków PFRON Moduł I programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością. Dofinansowanie 15375zł. Całkowita wartość 15375 zł.