Harmonogram posiedzeń komisji w czerwcu 2022r. Komisja Rewizyjna 28 czerwca godz. 8:00; Komisja Budżetu i Rozwoju 27 czerwca godz. 14:00; Komisja Statutowo-Regulaminowa 28 czerwca godz. 10:30; Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej 24 czerwca godz. 11:00; Komisja Edukacji Publicznej 20 czerwca godz. 10:00; Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej 28 czerwca godz. 12:00; Komisja Bezpieczeństwa Obywateli 28 czerwca godz. 11:00; Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 27 czerwca godz. 9:00; Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu 28 czerwca godz. 9:00; Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 21 czerwca godz. 11:00. XLIII Sesja Rady Powiatu w Krakowie - 29 czerwca 2022 roku o godz. 11:00. Bezpieczeństwo publiczne: 1) stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krakowskim, 2) stan bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych powiatu krakowskiego, 3) działalność placówki straży granicznej w Krakowie-Balicach w 2021 r, 4) informacja o zagrożeniach, które wystąpiły w powiecie krakowskim w 2021 r.