Harmonogram posiedzeń komisji w sierpniu 2022r. Komisja Rewizyjna 30 sierpnia godz. 8:00; Komisja Budżetu i Rozwoju 29 sierpnia godz. 14:00; Komisja Statutowo-Regulaminowa 31 sierpnia godz. 10:00; Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej 26 sierpnia godz. 10:00; Komisja Edukacji Publicznej 29 sierpnia godz. 11:00; Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej 30 sierpnia godz. 13:00; Komisja Bezpieczeństwa Obywateli 29 sierpnia godz. 11:00; Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 30 sierpnia godz. 12:00; Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu 30 sierpnia godz. 10:00; Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1 sierpnia godz. 11:00. XLIV Sesja Rady Powiatu w Krakowie - 31 sierpnia 2022 roku o godz. 11:00.  1) Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu krakowskiego za I półrocze 2022r. 2) Informacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej powiatu krakowskiego za I półrocze 2022r.