Zarząd Powiatu w Krakowie dokonał wyboru realizatora II etapu programu zdrowotnego pn. „Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2021-2025” w roku 2022. W drodze otwartego konkursu ofert został  wybrany Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa z siedzibą w Krakowie ul. Krakowska 39.

Uchwała Nr 308/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie – pobierz