Starosta Krakowski ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Konsultacje będą trwały w okresie od 23 września do 3 października 2022 r. W konsultacjach mogą brać udział uprawnione podmioty działające na terenie powiatu krakowskiego, bądź posiadające siedzibę na jego terenie.

Wszelkie uwagi do projektu Programu należy składać na załączonym formularzu:

– na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20

– drogą elektroniczną na adres: rcelarska@powiat.krakow.pl

Tekst projektu Programu z załączeniu.

Uchwała Nr 307/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 września 2022 r. – do pobrania
Zarządzenie Nr 200/2022 Starosty Krakowskiego z dnia 22 września 2022 r. – do pobrania
Ogłoszenie o konsultacjach – do pobrania
Formularz zgłaszania uwag i wniosków – do pobrania
Projekt programu współpracy na rok 2023 – do pobrania