Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagrody Powiatu Krakowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2021.

Uchwała Nr 306/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 września 2022 r. – do pobrania

Wniosek o przyznanie Nagrody Powiatu Krakowskiego / kultura – do pobrania

Wniosek o przyznanie Nagrody Powiatu Krakowskiego / sport – do pobrania

Regulamin – do pobrania

Termin składania wniosków mija 14 października 2022 r.

Starosta Krakowski ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Krakowskiego dla organizacji pozarządowych wyróżniających się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzących działalność na terenie powiatu krakowskiego w roku 2021.

Zarządzenie Nr 198/2022 Starosty Krakowskiego z dnia 21 września 2022 r. – do pobrania

Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Krakowskiego dla organizacji pozarządowych – do pobrania

Regulamin – do pobrania

Termin składania wniosków mija 14 października 2022 r.