Harmonogram posiedzeń komisji we wrześniu 2022r. Komisja Rewizyjna 27 września godz. 8:00; Komisja Budżetu i Rozwoju 26 września godz. 14:00; Komisja Statutowo-Regulaminowa 27 września godz. 11:30; Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej 22 września godz. 14:00; Komisja Edukacji Publicznej 26 września godz. 14:00; Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej 27 września godz. 12:00; Komisja Bezpieczeństwa Obywateli 26 września godz. 11:00; Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 27 września godz. 12:00; Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu 27 września godz. 10:00; Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 26 września godz. 12:00. XLV Sesja Rady Powiatu w Krakowie - 28 września 2022 roku o godz. 11:00.  1) Ochrona przez powodzią i suszą oraz środowisko wodne na terenie powiatu krakowskiego w 2021r. 2) Informacja na temat realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krakowskiego na lata 2018-2022 z perspektywą na lata 2021-2025.