Zakończyła się XLVI sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja odbyła się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Po rozpoczęciu sesji wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Brązowe Krzyże Zasługi dla Teresy Sieradzkiej dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie i Karola Papisza dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji turystyki w Polsce.

Następnie radni zapoznali się z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie w okresie międzysesyjnym – prezentację przedstawił starosta krakowski Wojciech Pałka.

Głównym tematem sesji była edukacja w powiecie krakowskim. Sprawozdanie na ten temat przedstawiła dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie Beata Kwatera.

Ponadto w ramach sesji głosowano nad szeregiem uchwał. Przyjęto m.in. uchwały:

  • w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2022
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2022 — 2030 przyjętej Uchwałą Nr XXXVII/411/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2021 r.
  • w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.